Данъчното облагане на данъка върху доходите на физическите лица установява…

Испания – Облагане на заплатите за неправомерно уволнение, дължими по силата на съдебно решение

В днешната статия ще направим някои пояснения по задължението на физическите…


Балансът между собствения и вписания капитал в капиталовите дружества

Законът за капиталовите дружества установява прагове на дисбаланс между…


Местни лица по смисъла на данъчното законодателство

Наближава откриването на срока за подаване на данъчните декларации за облагане…