Недвижими имоти, гражданско право. Съвети при покупка и продажба недвижими имоти.

Нашата фирма е специализирана основно в правни и данъчни консултации за физически и/или юридически лица, пребиваващи и непребиваващи в Испания, в продажбата и покупката на недвижимо имущество, провеждането и изпълнението на сделките, както и всички процедури преди и след самите сделки винаги с единствената цел да гарантираме успеха им и по този начин да осигурим правни предимства и данъчни спестявания на нашите клиенти.
Нашите специалисти се грижат за проверка преди продажбата на правния статут на въпросния имот, за получаване на информация от кметството, SUMA, плащане на данъците и регистрацията на съответния имот, изготвяне на съответните договори за покупка за недвижими имоти и договори за продажба, координиране и информиране на клиентите относно условията и начините на плащане и асистенция при договарянето с финансовите институции, които трябва да се намесят в случаите на банково финансиране, подготовка на Протокола за нотариален подпис, асистенция при подписването пред нотариус на нотариалния договор или подписването от името и за сметка на клиентите, проследяване на правилното жписване Регистъра на собствеността, както и промяната на собствеността, директен дебит по сметката на нашите клиенти на данъчните плащания, разходите за електричество, водоснабдяване, телефон, газ и т.н. и като цяло извършване на всички необходими формалности за успешното приклочване на сделката.