Данъчно облагане на строителните компании и сделките с недвижими имоти

В IVANOVA TAX & LAW сме наясно с важността на адекватните данъчни консултации при изпълнение на всеки проект или операция с недвижими имоти, тъй като е важно да се знае дали стъпките, които предприемаме, са най-правилните във всеки един момент.
Информацията, която предоставяме, се характеризира с яснота и прозрачност. Нашият екип е на разположение по всяко време за въпросите, които могат да възникнат.
Предоставяме съвети относно данъчните и финансовите аспекти на операцията, която желаете да реализирате, независимо от вида й, включително продажби, прехвърляния, лизинги и нови строежи.