Търговско право

Ние предоставяме съвети на компаниите във всички етапи от техния социален живот. Водим корпоративните въпроси по удобен и разбираем начин, ревизираме договори, консултираме относно евентуалните рискове и предлагаме ефикасни решения. Наред с данъчната ни практика проектираме и изграждаме корпоративни структури, които най-добре отговарят на вашите бизнес планове.
Ние съветваме нашите клиенти периодично и своевременно в следните области:

 • Учредяване на компании и структурни реформи
 • Изготвяне и договаряне на акционерни споразумения (споразумения на партньори или акционери, протоколи в семейни фирми и др.)
 • Регистри на корпоративните актове и секретариат на Съвета на директорите
 • Преструктуриране
 • Несъстоятелност
 • Искове по неплатени задължения
 • Задължения и отговорности на акционерите и директорите
 • Конфликти между акционерите, отхвърляне на Устави и отговорност на администраторите
 • Търговски договори, предоставяне на услуги, разпределение, франчайзинг и доставка
 • Споразумения за поверителност
 • Договори за поръяка и изработване
 • Гаранции
 • Асоциативни договори
 • Общите условия на договаряне