Данъчно облекчение за наемане на основно жилище в облагането с данък върху доходите на физическите лица

Данъчното облагане на данъка върху доходите на физическите лица установява облекчение за лицата, които са заплатили суми за наем на основното си жилище.…

Испания – Облагане на заплатите за неправомерно уволнение, дължими по силата на съдебно решение

В днешната статия ще направим някои пояснения по задължението на физическите лица за облагане на заплатите, постановени със съдебно решение поради неправомерно…

Балансът между собствения и вписания капитал в капиталовите дружества

Законът за капиталовите дружества установява прагове на дисбаланс между вписания капитал и нетната стойност на собствения капитал дружествата и изисква от…

Местни лица по смисъла на данъчното законодателство

Наближава откриването на срока за подаване на данъчните декларации за облагане на доходите и данъка върху печалбата през изминалата година и лицата, които…